tsoul

Η ψυχή της τεχνολογίας
 
HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή Συμβούλου για το FTTH/FTTC

Go down 
AuthorMessage
sdikr

avatar

Posts : 145
Join date : 2010-03-13
Location : Βόλος-Άγιος Γεράσιμος

PostSubject: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή Συμβούλου για το FTTH/FTTC   Fri Apr 09, 2010 10:54 am

Στην δημοσιότητα δόθηκε από σήμερα (με ημερομηνία 31-3-2010) από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η προκήρυξη για την επιλογή Συμβούλου για το έργο των οπτικών ινών (FTTH).

Συγκεκριμένα η προκήρυξη έχει ως τίτλο «Παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου: Εθνική Υποδομή παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι με συμμετοχή του δημοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης».

Η δαπάνη για τον Σύμβουλο ορίζεται στις 400.000€ ενώ η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο διαγωνισμός λήγει στις 26/5/2010.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄της προκήρυξης οι προτεραιότητες του έργου είναι:
Δημιουργία υποδομής οπτικής ίνας μέχρι τον καταναλωτή στον αστικό ιστό.
Παροχή ανοικτής πρόσβασης και ενθάρρυνση του ανταγωνισμού. Επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των παρόχων τηλεπικοινωνιών στην υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου.
Εξασφάλιση βέλτιστου συνδυασμού βιωσιμότητας/ καθολικότητας (κάλυψη δημόσιας διοίκησης, Β.Ε.ΠΕ. και τουριστικών περιοχών για κάλυψη τουριστικών εγκαταστάσεων).

Ενδιαφέρον και νέο στοιχείο σχετικά με το έργο είναι η αναφορά σε υλοποίηση FTTC/VDSL. Η προκήρυξη προτρέπει τον ανάδοχο Σύμβουλο να εξετάσει περιπτώσεις υιοθέτησης της τεχνολογίας FTTC (Fiber to the Cabinet-Οπτική ίνα μέχρι τον κατανεμητή) στα όρια των περιοχών όπου το FTTH δεν είναι βιώσιμο, σημειώνοντας πως στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη αμιγούς δικτύου FTTH P2P.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη η οποία εξέταζε μόνο την τεχνολογία FTTH-P2P, η τωρινή μελέτη εξετάζει και τη χρήση της τεχνολογίας FTTC ως ενδιάμεση λύση.
Μια πιθανή λύση FTTC θα υλοποιηθεί στα όρια των περιοχών όπου η λύση FTTH δεν είναι βιώσιμη, ως μεταβατική λύση. Η λύση FTTC θα επιτρέψει την εξασφάλιση βέλτιστου συνδυασμού βιωσιμότητας/ καθολικότητας (βλέπε σχήμα). Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αμιγούς δικτύου FTTH P2P.

Στόχοι της μελέτης σε σχέση με την προηγούμενη είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερων ρυθμών απόσβεσης και μεγαλύτερης γεωγραφικής και πληθυσμιακής κάλυψης.
Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που γίνεται η αναφορά σε FTTC ενώ υπενθυμίζεται πως ο ΟΤΕ έχει αναφερθεί πλειστάκις στα δικά του σχέδια για ανάπτυξη VDSL.

To έργο έχει 6 ενότητες τα συμπεράσματα των οποίων θα παραδίδονται σταδιακά κατά την διάρκεια των 8 μηνών.
Ενότητα 1
Περιλαμβάνει την εξέταση δύο περιπτώσεων:
Ανάπτυξη δικτύου FTTH με μερική κρατική επιχορήγηση. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να παραδώσει τρία διαφορετικά μοντέλα μεγέθους της ανάπτυξης του δικτύου (βασικό/ αισιόδοξο/ απαισιόδοξο βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων στο έργο πόλεων και δήμων της Ελληνικής Επικρατείας και προβλέψεων διείσδυσης χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών)
Ανάπτυξη δικτύου FTTH/FTTC με μερική κρατική χρηματοδότηση. Kαι εδώ τα μοντέλα που πρέπει να παραδοθούν είναι τρία: βασικό/ αισιόδοξο/ απαισιόδοξο

Τα δύο σενάρια αυτά να συγκριθούν ως προς τη βιωσιμότητα της επένδυσης και τη διείσδυση χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών. Επίσης πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης υπαρχουσών υποδομών (όπως οι μητροπολιτικού οπτικοί δακτύλιοι και τα 7 οπτικά δίκτυα της περιφέρειας κ.α.)

Παράδοση κατά τον μήνα 2.5 του έργου


Ενότητα 2
Δημιουργία Μοντέλου Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών χρονικής διάρκειας απόσβεσης της επενδύσεως λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος ανάπτυξης του δικτύου και τα αναμενόμενα έσοδα από χονδρικούς πελάτες και τους λιανικούς πελάτες (οικιακούς πελάτες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις-ΜΜΕ).

Το τελικό αποτέλεσμα του μοντέλου θα είναι η παρουσίαση της βιωσιμότητας για την λύση FTTH και για τη λύση FTTH/FTTC, για τα διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης δικτύου (επιχειρηματικό μοντέλο & 3 σενάρια για κάθε τεχνολογία (βασικό, αισιόδοξο, απαισιόδοξο) με διαφορετικό αριθμό πόλεων και δήμων). Επίσης, για κάθε σενάριο θα υπολογιστεί το μέσο μηνιαίο κόστος ενοικίου ενός ζεύγους οπτικών ινών από τους χώρους του τελικού χρήστη έως το αστικό κέντρο (μητροπολιτικό σημείο συγκέντρωσης) που θα περιλαμβάνει και το κόστος υπηρεσιών πρόσβασης, συνεγκατάστασης και ευκολιών εντός του αστικού κέντρου.

Παράδοση κατά τον μήνα 2.5 του έργου


Ενότητα 3
Πλήρης και τεκμηριωμένη πρόταση για την επιλογή της βέλτιστης λύσεως – σεναρίου στην οποία θα περιλαμβάνεται ενότητα με τον κατάλογο των προτεινόμενων συμμετεχουσών πόλεων / δήμων και προτάσεις για τον καταλληλότερο τρόπο χρηματοδότησης του έργου. Στην ενότητα αυτή θα περιλαμβάνεται επίσης πλήρης και τεκμηριωμένη πρόταση για τους διαφορετικούς πιθανούς τρόπους παροχής κρατικών ενισχύσεων και ιδιαίτερα αυτών που προκρίνονται καταλληλότεροι για τα ευρυζωνικά έργα σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές.

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να εξετάσει δύο σενάρια
το κράτος να συμμετάσχει μόνο στην κατασκευή της υποδομής δικτύου,
το κράτος να συμμετάσχει στην κατασκευή υποδομής δικτύου και στην εταιρεία διαχείρισης του δικτύου

Αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσει ο βέλτιστος τρόπος συμμετοχής του κράτους. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν τουλάχιστον οι επιλογές: Αρχή του ιδιώτη επενδυτή, Κρατική ενίσχυση, ΣΔΙΤ, Σύμβαση παραχώρησης., ΕΣΠΑ, ΠΔΕ οι συνδυασμοί τους και όποιο άλλο επιχειρηματικό μοντέλο και χρηματοδοτικό σχήμα.

Παράδοση κατά τον μήνα 3 του έργου


Ενότητα 4
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ., σχετικά με το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο της ανάπτυξης του δικτύου βασισμένο στην εργασία της Ενότητας 3

Παράδοση κατά τον μήνα 3 του έργου


Ενότητα 5
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μετά την Δημόσια Διαβούλευση και πιθανή τροποποίηση της Αναφοράς της Ενότητας 3.

Παράδοση κατά τον μήνα 5 του έργου


Ενότητα 6
Παροχή υποστήριξης στις άτυπες και επίσημες συναντήσεις με την Ε.Ε. και συνεργασία με το ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ. για την απάντηση σε τυχόν επιστολές της Ε.Ε ή απαιτήσεις της ΕΕ για νέα στοιχεία, εξειδίκευση στοιχείων, θεμάτων ή εξέταση επιπλέον σεναρίων ή/και επιλογών με πρωτοβουλία της ΕΕ κλπ. συναφή ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά της εξέτασης του προτεινομένου μέτρου από την ΕΕ

Μήνες 6-8

Πηγή: Yπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Back to top Go down
View user profile http://tsoul.usersboard.net
 
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή Συμβούλου για το FTTH/FTTC
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
tsoul :: News-
Jump to: